top of page

Duurzame ontwikkeling

CO₂ neutraal zijn is goed...

Maar klimaatpositief zijn is beter!

Om ons doel in te lossen, namelijk bijdragen tot een positief klimaat, zullen steeds meer producten worden getoetst aan scenario’s die hun impact beperken. Hierin worden dan alternatieve, meer duurzame producten gemodelleerd.

Het gewicht van de verpakkingen wordt nu al verminderd om emissies tijdens het transport te beperken.

De verpakkingen worden 100% recycleerbaar

dankzij nieuw verpakkingsmateriaal dat maar liefst 32,6% minder CO₂ uitstoot!

Leren voor een betere toekomst.

Het productteam van Yana berekent de ecologische voetafdruk van al zijn producten via de database van Ecoinvent. Zo leren we hoe we ons product kunnen optimaliseren, van grondstof tot vuilnisbak. Dit is een leercurve die altijd zal evolueren en verdere verbeteringen mogelijk zal maken.

De ecologische voetafdruk van de 9 Yana-graanproducten van Vadigran wordt berekend aan de hand van de Levenscyclusanalyses (LCA’s). Deze LCA’s worden uitgevoerd met Ecoinvent 3.5 als voornaamste milieu-database.


Voor de berekening van de individuele voetafdrukken worden de passende milieu-impactwaarden (Ecoinvent) gekoppeld aan elke stap in de hele levenscyclus van de 9 graanproducten. Vanaf de productie tot aan de afvalfase van de producten wordt er dus gekeken naar de impact van onder meer de winning van de grondstoffen, het transport en het energieverbruik.

LCA_03.png

Van milieugegevens naar strategische actiepunten

Uiteindelijk valt het nog goed mee met de totale emissie van de 9 producten, omdat granen natuurlijke producten zijn die maar weinig bewerkingen ondergaan of amper additieven bevatten. Uit de LCA’s bleek wel dat de grootste knelpunten bij de 9 producten met de grootste impact schuilen in:

Tarwe veld

Denk maar aan de productie van zaden, pitten, tarwe en haver, en de impact die hun landbouw heeft. Er worden bvb meststoffen en/of pesticiden gebruikt en de landbouwmachines verbruiken energie. Maar er zijn ook de broeikasgasuitstoten door het gebruik van fossiele brandstoffen voor productieprocessen, zoals de verwerking van zaden.

De productie van grondstoffen

Meer weten

Stapel dozen

Bijvoorbeeld via vrachtwagen en boot. We denken dan vooral aan de broeikasgassen die vrijkomen over lange transportafstanden.

Transport

Meer weten

Deze ‘milieu-hotspot’ inzichten laten het Yana productteam dan ook precies zien waar ze op moeten focussen om hun

milieu-footprint het meest te kunnen verminderen:

Het onderzoeken van Gewassen

met een kleinere ecologische voetafdruk (dankzij duurzamere landbouwmethoden of het gebruik van minder intensieve grondstoffen).

De zoektocht naar alternatieve grondstoffen

Meer weten

Dozen organiseren

door bijvoorbeeld samen te werken met lokale leveranciers. Ook kan hier worden nagedacht over een vermindering van het gewicht van de producten en het gebruik van alternatieve, meer duurzame transportmiddelen.

Verkleinen van de transportafstanden

Meer weten

VAN KLIMAATNEUTRAAL

NAAR KLIMAATPOSITIEF

Duurzame ontwikkeling houdt niet op bij meten. Het productteam van Yana wil de inzichten uit de LCA’s strategisch inzetten om haar hele productportfolio duurzaam te ontwikkelen.

Hands in the Soil_edited.jpg

Na de berekeningen van de milieu-impact en de optimalisaties om de CO₂-uitstoot te verminderen, blijft er nog een 'balans' over. We hebben boeren in België en Frankrijk gefinancierd om nieuwe landbouw-praktijken toe te passen die hebben geleid tot emissiereducties tot 110% van dit saldo. Dit doen we via een programma dat is ontwikkeld door Soil Capital. De door deze boeren gegenereerde koolstof- certificaten hebben we gebundeld in ICROA-goedgekeurde geverifieerde emissiereducties.

Compensation-110.png

Soil Capital steunt landbouwers in de transitie om 1 miljoen hectare grond via regeneratieve landbouw productiever te maken tegen 2025. Het gevolg: de kwaliteit van de grondstoffen neemt toe. En dat is dan weer goed nieuws voor de gezondheid van de mens! Regeneratieve landbouw versterkt de grond, zodat de CO₂ niet meer wordt uitgestoten, maar wel wordt vastgehouden.

Image_Soil_Capital.jpg

Rechtstreeks inzaaien van een graangewas in een meergrassig dekgewas. - België

DE AMBITIES VAN SOIL CAPITAL

Houten paneel
bottom of page